Nyheder

Renoveringen af Vestre kapel.

Så er den planlagte renovering af vestre kapel og forplads i gang.

Renoveringen af kapellet består af mange detaljer, men i store træk bliver bænkene afmonteret træpodiet og bygget om så bænkene kan monteres direkte i gulvet, efter der er etableret gulvvarme og lagt fliser under bænkene. Bænkene forsøges også ombygget, for øget siddekomfort. Bagerst i kapellet fjernes én bænk-række således der bliver plads for handikappede eller dårligt gående med evt. pårørende. Begge sidebygninger bygges om, så der bliver plads til på sigt flere kølepladser, samt opbevaring af kiste og tilhørende blomster i hver sidebygning.

Da sidebygningen mod syd også renoveres og bygges om bl.a. med ny adgang via syd-gavlen (hvor den oprindeligt engang har været). Er de offentlige toiletter pt. lukket (under ombygningen af toilettet henviser vi offentligheden via skilt og kort-anvisning til de offentlige toiletter i vestre anlæg knap 200 m. væk fra kapellet).

Renoveringen består her ud over etablering af forsatsruder, nyt lydanlæg og en masse nye små lamper fra loftet sammen med de originale, men renoverede lysekroner, alterbord og talerstol beklædes med granit, pulpituret fremrykkes så der bliver mere plads for kor og bedre sammenhæng mellem orgel, kor og selve kapelsalen, og der etableres ny adgang for præster via dør i vest gavlen (hvor den oprindeligt også har været), og så er der ikke mindst den helt store ombygning af forpladsen og parkeringsarealet, hvor der etableres niveau fri adgang til kapellet, og der etableres en masse nye parkeringspladser på et sammenhængende område.

Vi håber at alt forløber smertefrit og uden alt for mange uønskede oplevelser undervejs.

Imens kapellet er lukket stiller Kirkegården, i stedet for vestre kapel, Nordre kapel til rådighed, Kirkegården sørger for kørsel af blomster til Vestre kirkegård ved tjenester der vedrører vestre kirkegård, ligesom vi tilbyder transport af kisten ved begravelser fra Nordre kapel, den skal nedsættes på Vestre kirkegård (ved hjælp af kirkegårdens køretøjer). Ligesom før lukningen af Vestre kapel, vil pårørende selvfølgelig også have muligheden for at benytte sognekirkerne til tjenester.

Hvis alt forløber efter planen, håber vi, at vi til sommer, hvis også vind og vejr tillader at komme rettidigt i gang på ude-arealerne, således kan tage et nyrenoveret kapel og nyt stort parkeringsområde i brug.

Skulptur

Skulptur

Har de ikke for nyligt været forbi Vestre Kirkegård, kan De ved et besøg besigtige kirkegårdens nye monument, der flot afslutter hovedalléen fra kapellet mod børneplænen.

 

   

 

 

Skulpturen er udført af kunstneren Palle Mernild

Kontakt os

 

Den sidste rejse

læs og gå på opdagelse i den interaktive brochure ”tag stilling allerede nu” som er en vejledning udformet om og af Herning kirkegårde om de valgmuligheder der findes og de valg der skal tages.

klik på billedet for at åbne brochuren