Takster

Såfremt gravstedsejeren ønsker at overdrage vedligeholdelsen til kirkegården, kan der indgås årlige aftaler hvor kirkegården påtager sig pligten til at udføre almindelig vedligeholdelse og andre gartneriske ydelser på gravstedet, efter ønske, betalt på en årlig regning.Taksterne på de gartneriske ydelser reguleres på grundlag af timekostprisen for en gartner samt gældende dagspriser for forårs-, sommerblomster, pyntegrønt mv.

Ved gravsteder, hvor kirkegården overtager vedligeholdelsen på årsregning, udsendes en aftalekontrakt for det ønskede arbejde, der skal udføres.

Flerårige vedligeholdelsesaftaler (Legatgrave)  

Kirkegården tilbyder at overtage vedligeholdelsen af gravsteder for den tid, i hvilken gravstedsretten indehaves, mod betaling af flerårig vedligeholdelses-kontrakt (legat) efter gældende takst. Der kan vælges forskellige gartneriske ydelser til inden for gravstedets størrelse. Vedligeholdelse kan kombineres med fx grandækning og forårs- og sommerblomster. Antal forårs- og sommerblomster kan reguleres efter ønske og gravstedets størrelse.

Vedligeholdelse af et traditionelt gravsted (ved en flerårig vedligeholdelsesaftale) omfatter:

1. Almindelig renholdelse og afrivning af ukrudt.
2. Beskæring og/eller fornyelse af forvoksede eller udgåede flerårige planter.
3. Gødskning og vanding af beplantning under etableringsfasen.
4. Opretning af belægning og gravminde ved jordsætning.
5. Pålægning af perlegrus og muld.
6. Rensning af gravminde for grønalger efter behov.
7. Fjernelse af visne buketter
8. Slutrydning af gravstedet.  

Ved andre typer gravsteder kan indholdet i aftalen variere, hvilket giver udslag i de endelige takster for de pågældende afdelinger jf. særskilt takstblad. Hvert år reguleres taksterne i henhold til udsendt taksblad fra Herning Provsti.

Kirkegården kan indgå flerårige aftaler om andre ydelser som f.eks. Udlægning af blomster og kranse, plantning af efterårsblomster og juletulipaner, lægning af løg, granpyntning m.v.

Der kan indgås flerårige aftaler for kortere tidsrum end hele fredningsperioder, dog mindst for 5 år. Taksten for flerårige aftaler, der omhandler mere end én fredningsperiode, beregnes i hvert enkelt tilfælde. Taksten for en flerårig aftale udregnes ved en aktuarberegning. Takster for Vestre og Nordre Kirkegård
 

Kontakt os

 

Den sidste rejse

læs og gå på opdagelse i den interaktive brochure ”tag stilling allerede nu” som er en vejledning udformet om og af Herning kirkegårde om de valgmuligheder der findes og de valg der skal tages.

klik på billedet for at åbne brochuren