Vestre Kirkegård

Vestre kirkegård, Vestergade 63, repræsenterer den traditionelle kirkegårdskultur, som giver mulighed for individuel anlæggelse af gravsteder. Ved dødsfald lejes jorden for en fredningsperiode, som er 20 år for kister og 10 år for urner. Gravstedsindhegning og lægning af forkanter samt klipning af hække skal foretages af kirkegården. Anlæg af forkant betales af gravstedsejeren. Anlægsformen er fri; dog må monumenterne ikke være højere end 150 cm. Undtaget fra disse bestemmelser er følgende afdelinger:
TRADITIONEL URNEBEGRAVELSE
Del af afd. G og H.
Gravstederne er beregnet til højst fire urner, og må anlægges efter eget ønske. Gravstederne er ved lejens start indhegnet med thujabaghække,
buxbomsidehække og ølandsforkanter.
AFD. L. BØRNEPLÆNE
Gravstederne er udlagt i græs og beregnet til kiste eller urne af dødfødte eller nyfødte børn. Gravstederne må ikke indhegnes og der må ikke plantes flerårige planter.
AFD. M. URNER I GRÆS MED LIGGESTEN
Gravstederne er udlagt i græs til en eller to urner. Gravstederne må ikke indhegnes, og der må kun anbringes afskårne-blomster i en af kirkegården godkendt vase der er nedgravet til niveau med plænen.
Monumenterne skal være liggesten på 40 x 60 cm med hævet bagkant. Der skal ved lejens start indbetales til legatvedligeholdelse for hele
fredningsperioden.


TRADITIONEL KISTEBEGRAVELSE 
Gravsted beregnet til kister eller urner efter eget valg. Gravstedsindhegning og lægning af forkanter samt klipning af hække skal foretages af kirkegården. Anlæg af forkanter betales af gravstedsejeren. Anlægsformen er fri, dog må monumenter ikke være højere end 150 cm.
 

 

 

 


Afd. B. Skoven
Gravstederne er udlagt uden indhegning, og der må kun plantes et-årige planter, af planter noteret på en planteliste (se vedtægter), foran monumenterne i et bed på maksimalt 50 x 50 cm. Mindestenene skal være opretstående af granit, tilhugget på både for- og bagside og max. højde 125 cm og placeret i lige linie ved vestligste begrænsning af gravstederne. Gravstederne er vedligeholdelses-frie, idet der ved lejens start skal indbetales til legatvedligeholdelse for hele fredningsperioden. De bunddækkende planter plantes og vedligeholdes af kirkegården.

 

 

 

 


Afd. C. Traditionel kistebegravelse
Gravstederne er beregnet til en eller to kister, og må anlægges efter eget ønske. Gravstederne er ved lejens start indhegnet med taksbaghække, buxbomsidehække samt brostensforkant.

 

 

 


Afd. D. Traditionel urnebegravelse
Gravstedet er beregnet til max. 4 urner, og må anlægges efter eget ønske. Gravstederne er ved lejens start indhegnet med taksbaghække, buxbomsidehække samt brostensforkant.

 

 

 


Afd. E. Urner i græs med liggesten
Urnegravstedet er udlagt i græs til en eller to urner. Gravstedet må ikke indhegnes, og der må kun plantes sommerblomster i et lille bed foran monumentet. Bedet må ikke anlægges med kantsten. Monumentet skal være en lille liggesten efter eget ønske. Der skal ved lejens start indbetales til legatvedligeholdelse for hele fredningsperioden.

 

 

 


Afd. E. Urner i græs med opretstående sten
Urnegravstedet er udlagt i græs til en eller to urner. Gravstedet må ikke indhegnes, og der må kun plantes sommerblomster i et lille bed foran monumentet. Bedet må ikke anlægges med kantsten. Monumentet skal være en lille opretstående sten med max. højde på 70 cm. Der skal ved lejens start indbetales til legatvedligeholdelse for hele fredningsperioden.

 

 

 


Afd. F. Ø, kistegrave/urnegrave østvendte
Gravstedet er udlagt i græs med bed og beregnet til en kiste eller urner.
Gravstedet må ikke indhegnes, og der må kun plantes forårs- eller sommerblomster, løgvækster eller bunddækkeplanter. Buske eller stedsegrønne planter må ikke plantes. Hvis der anbringes en vase, skal det være en af kirkegårdens godkendte vaser, der nedgraves til niveau med jordoverfladen. Monumentet må være af varierende udformning og størrelse, dog må højden ikke overstige 80 cm, bredden ikke over 125 cm, og tykkelsen ikke over 50 cm. Monumentet skal anbringes således, at den forreste kant skal være mindst 25 cm bag brostenskanten. Der skal ved lejens start indbetales til legatvedligeholdelse for hele fredningsperioden.

 

 

 


Afd. F. V, kiste/urnegrave vestvendte i græs 
Gravstederne er udlagt i græs, og der må kun sættes blomster i en af kirkegårdens godkendte vaser, der er nedgravet til niveau med plænen.
Vinterdækning er ikke muligt. Monumentet skal være nedgravet plade på 60 x 80 cm med indhuggede eller sandblæste bogstaver. Påsatte bogstaver eller symboler må ikke anvendes. Pladerne skal nedlægges i plan med græsset og nærmeste kant 60 cm fra hækmidten. Der skal ved lejens start indbetales til legatvedligeholdelse for hele fredningsperioden. I nogle udpegede rækker skal monumenterne være opretstående, og placeres i forsiden af takshækkene. Monumenterne skal være 50 x 70 cm og max. 10 cm tykke og stående på en sokkel. Forsiden skal være helt plan med færdigudviklet klippet hæk. Der skal ved lejens start indbetales til legatvedligeholdelse for hele fredningsperioden.

 

 

 


Afd. N. G, urner i græs
Gravstederne er udlagt i græs, og der må kun sættes blomster i en af kirkegårdens godkendte vaser, der nedgraves til niveau med plænen. Vinterdækning er ikke mulig. Monumentet, hvoraf der kun må være et, skal være en granitplade på 40 x 60 cm med indhuggede eller sandblæste bogstaver. Påsatte bogstaver eller symboler må ikke anvendes. Pladerne skal anbringes midt i gravfeltet, og i plan med græsset. Der skal ved lejens start indbetales til legatvedligeholdelse for hele frednings perioden.

 

 

 


Afd. N. H, urner i bede
Gravstederne er udlagt i bede med plads til urner, og der må kun plantes forårs-, sommerblomster, løg eller lignende i et lille bed foran monumentet. Bedet må grandækkes om vinteren. Hvis der anbringes vase, skal det være en af kirkegårdens godkendte vaser der nedgraves til niveau med jordoverfladen. Monumentet skal være en natursten eller plade i stenmaterialer, opret eller let skrånende, placeret bag en linie diagonalt fra hækhjørnerne med en max. højde på 60 cm samt en max. dybde på 30 cm. Der skal ved lejens start indbetales til legatvedligeholdelse for hele fredningsperioden.

 

 

 


Urner i fællesgrav
Urnenedsættelsen foretages efter en plan som kun kendes af kirkegården. Der foretages ingen markeringer i græsarealet. Buketter og lignende må kun henlægges ved fællesmonumentet. Der skal ved lejens start indbetales til legatvedligeholdelse for hele fredningsperioden.

 

 

For præcise detaljer omkring regler vedr. gravsteder, monumenter mv. henvises til kirkegårdens vedtægter

Kontakt os

 

Den sidste rejse

læs og gå på opdagelse i den interaktive brochure ”tag stilling allerede nu” som er en vejledning udformet om og af Herning kirkegårde om de valgmuligheder der findes og de valg der skal tages.

klik på billedet for at åbne brochuren