Vejledning

Praktiske oplysninger i forbindelse med dødsfald og begravelser

Nogle mennesker har selv i forvejen valgt deres gravsted, men hvis det ikke er sket, står de efterladte over for en vigtig beslutning, når gravstedet skal vælges. En beslutning, der kan række frem i tiden og måske skal tilpasses flere generationer.
I de senere år er det blevet mere almindeligt at tale åbent om begravelsesformer, det vil sige begravelse eller ligbrænding og valg af begravelsesplads.

Hvad skal der foretages?
Dødsfaldet skal af de efterladte meddeles til begravelsesmyndigheden (sognepræsten/kirkekontoret) i det sogn, hvor afdøde boede. Blanket hertil udleveres af lægen (hospitalet) eller af begravelsesmyndigheden.
På blanketten skrives bl.a. om afdøde skal begraves eller brændes, og om en præst skal medvirke. Det, der skrives, skal være i overensstemmelse med afdødes ønsker. Var afdøde medlem af folkekirken, må det i almindelighed forstås som et ønske om, at en præst skal medvirke ved begravelsen. Blanketten afleveres til begravelsesmyndigheden senest to hverdage efter dødsfaldet.
Ved kirkelig begravelse må den, der sørger for begravelsen, træffe aftale med præsten om tidspunktet for begravelseshøjtidligheden, som er gratis, og kan foregå fra byens kirker eller kirkegården's kapeller.

Med udgivelsen af denne vejledning har kirkegårdsbestyrelsen ønsket at gøre det lettere at overskue de forskellige gravsteds- og anlægstyper, som findes på Herning kirkegårde. Her på hjemmesiden kan de søge videre informationer under hver af de to kirkegårde, under punktet "takster" samt de mere detaljerede regler under "vedtægter".

Læs og gå på opdagelse i den interaktive brochure

”tag stilling allerede nu”

som er en vejledning udformet om og af Herning kirkegårde om de valgmuligheder der findes og de valg der skal tages.

 

Begravelser

Kirkegårdskontoret anviser gravsteder i forbindelse med begravelser og bisættelser. Der udfærdiges et gravstedsbrev ved leje af gravstedet. Kirkegården kan efter nærmere aftale fjerne visne blomster/kranse efter begravelsen.

Erhvervelse og fornyelse af gravstedet : Herning Kommunes beboere kan erhverve gravplads på kirkegårdene. Alle gravsteder kan normalt fornyes ved fredningsperiodens udløb.

 

Vedligeholdelse

Det er gravstedslejerens pligt at sørge for gravstedets vedligeholdelse. Undtaget er de afdelinger, hvor kirkegården foretager vedligeholdelsen. Forsømmes vedligeholdelsen, kan gravstedet sløjfes i.h.t. kirkegårdens vedtægter. Gravstedslejeren kan enten selv påtage sig vedligeholdelsen eller overdrage denne til kirkegården. Såfremt gravstedslejeren ønsker at overdrage vedligeholdelsen til kirkegården, vil denne mod betaling påtage sig alt anlægs- og vedligeholdelsesarbejde samt plantning og pålægning af gran til jul.

 

Flerårig vedligeholdelse (Legatgravsteder)

Kirkegården påtager sig ren- og vedligeholdelse af gravsteder i flerårige peioder. Der udfærdiges en vedligeholdelseskontrakt (legatbrev) for den aftalte periode.

 

Kirkegårdskontoret

Vestergade 63, tlf. 97 12 05 11. Telefax 97 12 26 87
Kontortid man-tors 9-15.30, fredag 9-14.00, lørdag lukket

Alle aftaler i forbindelse med erhvervelse af gravsted samt priser på anlæg, renholdelse, udplantning af årstidens planter og granpålægning aftales med kirkegårdskontoret.

Kirkegårdsleder
Torben Rasmussen

Kontakt os

 

Den sidste rejse

læs og gå på opdagelse i den interaktive brochure ”tag stilling allerede nu” som er en vejledning udformet om og af Herning kirkegårde om de valgmuligheder der findes og de valg der skal tages.

klik på billedet for at åbne brochuren