Velkommen til Herning Kirkegårde

Herning kirkegårde, der driver den Vestre kirkegård, Vestergade 63 og den Nordre Kirkegård, Gullestrupvej 30, tilhører Herning Sogn, Sct. Johs. Sogn, Fredens Sogn, Hedeager Sogn og Gullestrup Sogn, og bestyres af en kirkegårdsbestyrelse valgt af og blandt de fem menighedsråds medlemmer.

Vi håber, De vil gå på opdagelse på hjemmesiden og finde inspiration og svar på nogle af de spørgsmål, De måtte have.

 

 

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger i forbindelse med dødsfald og begravelser. 
Læs mere...

Historie

Historie

Vestre Kirkegård opfattes af mange herningensere som byens gamle kirkegård, mens Nordre Kirkegård på... 
Læs mere

Takster

Takster

Takster for vedligeholdelsesaftaler Herning kirkegårde. 
Læs mere...

Kontakt

Kontakt

Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag fra 9.00 - 15.30 og fredag fra 9.00 - 14.00. 
Læs mere...

Error executing template "Designs/Dwsimple/Paragraph/Calendar.cshtml"
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (503) Server Unavailable.
  at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetNonFileStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.FinishInitUriString()
  at System.Xml.XmlReaderSettings.CreateReader(String inputUri, XmlParserContext inputContext)
  at System.Xml.Linq.XDocument.Load(String uri, LoadOptions options)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_73a1007c862143e5bf93482e862c4b94.b__12_0(TextWriter __razor_helper_writer) in E:\Dynamicweb.net\Solutions\Degngrafisk\herningkirkegaarde.dw9.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\Dwsimple\Paragraph\Calendar.cshtml:line 190
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_73a1007c862143e5bf93482e862c4b94.Execute() in E:\Dynamicweb.net\Solutions\Degngrafisk\herningkirkegaarde.dw9.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\Dwsimple\Paragraph\Calendar.cshtml:line 60
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using System.Xml.Linq; 2 @using System.Text; 3 @using System.Globalization; 4 5 @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> 6 7 @{ 8 init(); 9 } 10 11 @functions { 12 private int columnsWritten { get; set; } 13 private int columns { get; set; } 14 15 public void init() 16 { 17 columnsWritten = Dynamicweb.Input.FormatInteger(System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"]); 18 columns = GetInteger("Item.Width"); 19 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"] = columnsWritten + GetInteger("Item.Width"); 20 } 21 22 public void Fluid() 23 { 24 columnsWritten = Dynamicweb.Input.FormatInteger(System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"]); 25 columns = 12; 26 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"] = columnsWritten + 12; 27 } 28 29 public string ColumnClass() 30 { 31 if (GetString("Item.WidthMobile") == "hide"){ 32 return "col-md-" + GetString("Item.Width") + " hidden-xs"; 33 } else { 34 return "col-md-" + GetString("Item.Width") + " col-xs-" + GetString("Item.WidthMobile"); 35 } 36 } 37 38 public string NewRow() 39 { 40 if (columns + columnsWritten > 12) 41 { 42 System.Web.HttpContext.Current.Items["currentColumns"] = columns; 43 return "</div><div class=\"row\">"; 44 } 45 else 46 { 47 return string.Empty; 48 } 49 50 } 51 } 52 53 54 @NewRow() 55 56 <div class="@ColumnClass()"> 57 <h1>@GetString("Item.Titel")</h1> 58 59 @if (@GetString("Item.LayoutMode") == "list") { 60 @CalendarList(); 61 } else { 62 string thisyear = ""; 63 64 <ul class="timeline hidden-xs"> 65 @{ 66 DateTime EndDate = DateTime.Now.AddDays(GetInteger("Item.Days")); 67 String StartDate = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy"); 68 String Limit = int.Parse(GetString("Item.CountLimit"), NumberStyles.AllowThousands).ToString(); 69 70 if (GetBoolean("Item.StartDateNow") == false){ 71 EndDate = Convert.ToDateTime(GetString("Item.StartDate")).AddDays(GetInteger("Item.Days")); 72 StartDate = GetString("Item.StartDate"); 73 } 74 75 string linkstring = GetString("Item.FeedLink")+"&InKontonr="+GetString("Item.AccountNumber")+"&InMaksAntalAftaler="+Limit+"&InDatoFra="+StartDate+"&InDatoTil="+EndDate.ToString("dd/MM/yyyy"); 76 77 if (GetString("Item.Show.Filter") != "alle"){ 78 linkstring += "&InAftaletypeID=" + GetString("Item.Show.Filter"); 79 } 80 81 XDocument xdoc = XDocument.Load(linkstring); 82 var elements = xdoc.Element("DATA").Elements("AFTALE"); 83 84 foreach (var el in elements) 85 { 86 string id = "0"; 87 string type = "alle"; 88 DateTime date; 89 string title = "Title"; 90 string description = "Description"; 91 string fulldate = "Date"; 92 string cleanDate = ""; 93 string location = ""; 94 string document = ""; 95 string document_type = "document"; 96 97 if (el.Elements("ID").Any()){ 98 id = el.Element("ID").Value; 99 } 100 101 if (el.Elements("AFTALETYPE").Any()){ 102 type = el.Element("AFTALETYPE").Value; 103 } 104 105 if (el.Elements("DATO_FRA").Any() && el.Elements("KL_FRA").Any()) { 106 date = DateTime.Parse(el.Element("DATO_FRA").Value + " " + el.Element("KL_FRA").Value, new CultureInfo("da-DK")); 107 cleanDate = date.ToString("dddd d. MMMM kl. HH:mm", new CultureInfo("da-DK")); 108 } 109 110 if (el.Elements("OVERSKRIFT").Any()){ 111 title = el.Element("OVERSKRIFT").Value; 112 } 113 114 if (el.Elements("BESKRIVELSE").Any()){ 115 description = el.Element("BESKRIVELSE").Value; 116 } 117 118 if (el.Elements("DATO_FORMATERET").Any()){ 119 fulldate = el.Element("DATO_FORMATERET").Value; 120 } 121 122 if (el.Elements("STED").Any()){ 123 location = el.Element("STED").Value; 124 } 125 126 if (el.Elements("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Any() && el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Elements("DOKUMENT").Any() && el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Element("DOKUMENT").Elements("URL").Any()){ 127 document = "http://kalender.brandsoft.dk/bska/" + el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Element("DOKUMENT").Element("URL").Value; 128 } 129 130 if (el.Elements("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Any() && el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Elements("DOKUMENT").Any() && el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Element("DOKUMENT").Elements("DOKUMENTTYPE").Any()){ 131 document_type = el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Element("DOKUMENT").Element("DOKUMENTTYPE").Value; 132 } 133 134 135 <li class="event"> 136 <div class="event-date"> 137 <h3>@title</h3> 138 </div> 139 <div class="event-body"> 140 <div class="row"> 141 <div class="col-md-12"> 142 <p> 143 @description 144 </p> 145 146 @if (location != ""){ 147 <p><i>@location</i></p> 148 } 149 150 @if (document != ""){ 151 <a href="@document" class="btn btn-dw-primary pull-right" download>Download dokument</a> 152 } 153 </div> 154 </div> 155 </div> 156 <div class="event-footer"> 157 <ul class="aux-info-cells"> 158 <li><span class="label label-default">@type</span> &nbsp;&nbsp; @fulldate</li> 159 </ul> 160 </div> 161 </li> 162 } 163 } 164 </ul> 165 166 <div class="hidden-lg hidden-md hidden-sm"> 167 @CalendarList(); 168 </div> 169 } 170 </div> 171 172 @helper CalendarList(){ 173 <ul class="list-listings blog-list"> 174 @{ 175 DateTime EndDate = DateTime.Now.AddDays(GetInteger("Item.Days")); 176 String StartDate = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy"); 177 String Limit = int.Parse(GetString("Item.CountLimit"), NumberStyles.AllowThousands).ToString(); 178 179 if (GetBoolean("Item.StartDateNow") == false){ 180 EndDate = Convert.ToDateTime(GetString("Item.StartDate")).AddDays(GetInteger("Item.Days")); 181 StartDate = GetString("Item.StartDate"); 182 } 183 184 string linkstring = GetString("Item.FeedLink")+"&InKontonr="+GetString("Item.AccountNumber")+"&InMaksAntalAftaler="+Limit+"&InDatoFra="+StartDate+"&InDatoTil="+EndDate.ToString("dd/MM/yyyy"); 185 186 if (GetString("Item.Show.Filter") != "alle"){ 187 linkstring += "&InAftaletypeID=" + GetString("Item.Show.Filter"); 188 } 189 190 XDocument xdoc = XDocument.Load(linkstring); 191 var elements = xdoc.Element("DATA").Elements("AFTALE"); 192 193 foreach (var el in elements) 194 { 195 string id = "0"; 196 string type = "alle"; 197 DateTime date; 198 string title = "Title"; 199 string description = "Description"; 200 string fulldate = "Date"; 201 string cleanDate = ""; 202 string day = ""; 203 string month = ""; 204 string location = ""; 205 string document = ""; 206 207 if (el.Elements("ID").Any()){ 208 id = el.Element("ID").Value; 209 } 210 211 if (el.Elements("AFTALETYPE").Any()){ 212 type = el.Element("AFTALETYPE").Value; 213 } 214 215 if (el.Elements("DATO_FRA").Any() && el.Elements("KL_FRA").Any()) { 216 date = DateTime.Parse(el.Element("DATO_FRA").Value + " " + el.Element("KL_FRA").Value, new CultureInfo("da-DK")); 217 cleanDate = date.ToString("dddd d. MMMM kl. HH:mm", new CultureInfo("da-DK")); 218 day = date.ToString(" d", new CultureInfo("da-DK")); 219 month = date.ToString("MMM", new CultureInfo("da-DK")); 220 } 221 222 if (el.Elements("OVERSKRIFT").Any()){ 223 title = el.Element("OVERSKRIFT").Value; 224 } 225 226 if (el.Elements("BESKRIVELSE").Any()){ 227 description = el.Element("BESKRIVELSE").Value; 228 } 229 230 if (el.Elements("DATO_FORMATERET").Any()){ 231 fulldate = el.Element("DATO_FORMATERET").Value; 232 } 233 234 if (el.Elements("STED").Any()){ 235 location = el.Element("STED").Value; 236 } 237 238 if (el.Elements("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Any() && el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Elements("DOKUMENT").Any()){ 239 foreach(var doc in el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Elements("DOKUMENT")) { 240 if (doc.Element("DOKUMENTTYPE").Value == "OFFENTLIGT_AFTALE_BILLEDE"){ 241 document = "http://kalender.brandsoft.dk/bska/" + doc.Element("URL").Value; 242 break; 243 } 244 } 245 } 246 247 248 249 string link_start = ""; 250 string link_end = ""; 251 if (GetString("Item.ShowInfo") != "Hidden"){ 252 link_start = "<div href=\"#\" onclick=\"toggle_visibility("+id+");\" style=\"cursor:pointer\">"; 253 link_end = "</div>"; 254 } 255 string registration_url = "https://kalenderhtml5.brandsoft.dk/#/event/" + GetString("Item.AccountNumber") + "/" + id; 256 257 258 259 @link_start 260 <div class="row"> 261 <div class="media col-md-12"> 262 263 <div class="media-left"> 264 265 <div class="media-object calendar-date bg-primary color-secondary text-center"><span>@day</span> @month</div> 266 267 </div> 268 <div class="media-body"> 269 <h2 class="media-heading color-primary">@title</h2> 270 @* <a href="@registration_url" target="_blank">Tilmeld</a> *@ 271 272 <p class="list-item-info">@type</p> 273 <p class="list-item-info nomargin"><i class="fa fa-fw fa-calendar-o"></i> @fulldate</p> 274 <p class="list-item-info nomargin"><i class="fa fa-fw fa-map-marker"></i> @location</p> 275 276 277 278 @{ 279 string isHidden = ""; 280 if (GetString("Item.ShowInfo") == "Closed" || GetString("Item.ShowInfo") == "Hidden"){ 281 isHidden = "style=\"display:none;\""; 282 } 283 } 284 285 <div id="@id" @isHidden> 286 <p>@description</p> 287 288 @{ 289 var document_elements = el.Element("OFFENTLIGE_DOKUMENTER").Elements("DOKUMENT"); 290 foreach(var doc in document_elements) { 291 if(doc.Element("DOKUMENTTYPE").Value == "OFFENTLIGT_DOKUMENT") { 292 string name = doc.Element("ORG_FILNAVN").Value; 293 string url = "http://kalender.brandsoft.dk/bska/" + doc.Element("URL").Value; 294 <br> 295 <i class="fa fa-fw fa-file-o list-item-info"></i><a href="@url" target="_blank" class="document-link">@name</a> 296 } 297 } 298 } 299 </div> 300 301 302 </div> 303 <div class="media-right hidden-xs" style="width: 33%;"> 304 @if (document != ""){ 305 if (GetString("Item.ShowInfo") == "Open"){ 306 <img class="img-responsive bigPic" src="@document" alt="" id="@(id)_img" style="max-height: 500px; float:right; position: relative;"></img> 307 } else { 308 <img class="img-responsive" src="@document" alt="" id="@(id)_img" style="max-height: 100px; float:right; position: relative;"></img> 309 } 310 } 311 </div> 312 313 </div> 314 </div> 315 316 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(description) || !string.IsNullOrWhiteSpace(document)){ 317 if (GetString("Item.ShowInfo") == "Open"){ 318 <p id="@(id)_chevron" class="text-center chevron"></p> 319 } else if (GetString("Item.ShowInfo") == "Closed") { 320 <p id="@(id)_chevron" class="text-center chevron bottom"></p> 321 } 322 } 323 324 @link_end 325 <hr> 326 327 328 } 329 } 330 </ul> 331 } 332 333 <script type="text/javascript"> 334 function toggle_visibility(id) { 335 if($('#' + id + "_chevron").length){ 336 $('#' + id).stop().slideToggle('slow'); 337 $('#' + id + "_chevron").toggleClass('bottom'); 338 339 var image = $('#' + id + "_img") 340 if(image.length && !image.hasClass('bigPic')){ 341 342 var container_width = image.parent().width(); 343 var image_height; 344 var natural_width = document.getElementById(id + "_img").naturalWidth; 345 var natural_height = document.getElementById(id + "_img").naturalHeight; 346 347 if(natural_width < container_width){ //> 348 container_width = natural_width; 349 } 350 351 var res = container_width / natural_width; 352 353 image_height = natural_height * res; 354 355 if(image_height > 400){ 356 image_height = 400; 357 } 358 359 image.addClass('bigPic'); 360 image.css('max-height', image_height + "px"); 361 }else{ 362 image.removeClass('bigPic'); 363 image.css('max-height', "100px"); 364 } 365 } 366 } 367 </script> 368

Kontakt os

 

Den sidste rejse

læs og gå på opdagelse i den interaktive brochure ”tag stilling allerede nu” som er en vejledning udformet om og af Herning kirkegårde om de valgmuligheder der findes og de valg der skal tages.

klik på billedet for at åbne brochuren