Gravsteder Vestre
Kontorets åbningstider: Man.-Tors. - 9.00 - 15.30 og Fredag - 9.00 - 14.00

Gravsteder Vestre

 

 
 

Vestre kirkegård

 

Vestre kirkegård, Vestergade 63, repræsenterer den traditionelle kirkegårdskultur, som giver mulighed for individuel anlæggelse af gravsteder. Ved dødsfald lejes jorden for en fredningsperiode, som er 20 år for kister og 10 år for urner. Gravstedsindhegning og lægning af forkanter samt klipning af hække skal foretages af kirkegården. Anlæg af forkant betales af gravstedsejeren. Anlægsformen er fri; dog må monumenterne ikke være højere end 150 cm. Undtaget fra disse bestemmelser er følgende afdelinger:
TRADITIONEL URNEBEGRAVELSE
Del af afd. G og H.
Gravstederne er beregnet til højst fire urner, og må anlægges efter eget ønske. Gravstederne er ved lejens start indhegnet med thujabaghække,
buxbomsidehække og ølandsforkanter.
AFD. L. BØRNEPLÆNE
Gravstederne er udlagt i græs og beregnet til kiste eller urne af dødfødte eller nyfødte børn. Gravstederne må ikke indhegnes og der må ikke plantes flerårige planter.
AFD. M. URNER I GRÆS MED LIGGESTEN
Gravstederne er udlagt i græs til en eller to urner. Gravstederne må ikke indhegnes, og der må kun anbringes afskårne-blomster i en af kirkegården godkendt vase der er nedgravet til niveau med plænen.
Monumenterne skal være liggesten på 40 x 60 cm med hævet bagkant. Der skal ved lejens start indbetales til legatvedligeholdelse for hele
fredningsperioden.

 

 

 

 
TRADITIONEL KISTEBEGRAVELSE
Gravsted beregnet til kister eller urner efter eget valg. Gravstedsindhegning og lægning af forkanter samt klipning af hække skal foretages af kirkegården. Anlæg af forkanter betales af gravstedsejeren. Anlægsformen er fri, dog må monumenter ikke være højere end 150 cm.
  
 
TRADITIONEL URNEBEGRAVELSE
Del af afd. G og H.
Gravstederne er beregnet til højst fire urner, og må anlægges efter eget ønske. Gravstederne er ved lejens start indhegnet med thujabaghække, buxbomsidehække og ølandsforkanter.
  
 
AFD. G. URNER I STAUDELUND
Gravstedet er udlagt på en bund af stauder og må ikke indhegnes. Der må kun anbringes afskårneblomster i nedgravet granit-vase, som købes sammen med gravstedet. Gravstedet købes med det monument, der på forhånd er anbragt på gravstedet. Der skal ved lejens start indbetales til legatvedligeholdelse for hele fredningsperioden.
 
  
 
AFD. L. BØRNEPLÆNE
Gravstederne er udlagt i græs og beregnet til kiste eller urne af dødfødte eller nyfødte børn. Gravstederne må ikke indhegnes og der må ikke plantes flerårige planter.
 
 

 
 
AFD. M. URNER I GRÆS MED LIGGESTEN
Gravstederne er udlagt i græs til en eller to urner. Gravstederne må ikke indhegnes, og der må kun anbringes afskårne-blomster i en af kirkegården godkendt vase, der er nedgravet til niveau med plænen. Monumenterne skal være liggesten på 40 x 60 cm med hævet bagkant. Der skal ved lejens start indbetales til legatvedligeholdelse for hele fredningsperioden.
 
 

 

For præcise detaljer omkring regler vedr. gravsteder, monumenter mv. henvises til kirkegårdens vedtægter